จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง


จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง
        มีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน อาทิเช่น จานทราย จานทรายซ้อน จานทรายเรียงซ้อน ผ้าทรายซ้อน ผ้าทรายเรียงซ้อน ใบขัดกระดาษทรายซ้อนแบบ หลังแข็ง แล้วแต่ผู้ใช้จะเรียก และ ผ้าที่ใช้ในการผลิตทรายซ้อนมีหลากหลาย อาทิเช่น Klingspor PACO Norton RMC B&B GXK-51 DEERFOS คุณภาพและปริมาณขัดชิ้นงานขึ้นอยู่กับคุณภาพของผ้าทรายที่นำมาผลิต..ท่านสามารถสั่งผลิต จานทรายซ้อน หรือ จานทรายเรียงซ้อน ภายใต้แบรนด์สินค้าของท่าน เรารับประกันสินค้าทุกชิ้นที่ผลิตจากโรงงาน

       เรามีสินค้าให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานตามความตัองการทั้งคุณภาพและ ราคา โดยสินค้าเรามีรับประกันทุกชิ้น และเรามั่นใจว่าสินค้าของเราสามารถลดต้นทุนให้กับลูกค้าแน่นอน สินค้าของเราผลิตด้วยกระบวนการและเครื่องจักรที่ทันสมัย

 

 

 

รับจ้างทำ...จานทรายเรียงซ้อน ทั้งแบบหลังอ่อน และ แบบหลังแข็ง
 
 
 

จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง

ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านระบบ Online ได้แล้ววันนี้
 

 • จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง จานทรายซ้อนหลังแข็ง Klingspor รุ่น CS310X
  จานทรายซ้อนหลังแข็ง Klingspor รุ่น CS310X จานทรายซ้อนหลังแข็ง หรือ จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง Kling รุ่น CS310X หรือที่นิยมเรียกกันว่า จานทรายซ้อน ผ้าคิง เป็นผ้าที่ใช้งานได้ดีมากในงา...

 • จานทรายซ้อนหลังแข็ง jnac รุ่น CS411X
  จานทรายซ้อนหลังแข็ง Klingspor รุ่น CS411X จานทรายซ้อนหลังแข็ง หรือ จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง Kling รุ่น CS411X หรือที่นิยมเรียกกันว่า จานทรายซ้อน ผ้าคิง เป็นผ้าที่ใช้งานได้ดีมากในงา...

 • จานทรายซ้อนหลังแข็ง jnac รุ่น AX67F
  จานทรายซ้อนหลังแข็ง RMC รุ่น AX67F จานทรายซ้อนหลังแข็ง หรือ จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง RIKEN - RMC รุ่น AX67F หรือที่นิยมเรียกกันว่า จานทรายซ้อน ผ้าดำ เป็นผ้าที่ใช้งานได้ดีมากในงานโล...

 • จานทรายซ้อนหลังแข็ง jnac รุ่น X201F
  จานทรายซ้อนหลังแข็ง PACO รุ่น X201F จานทรายซ้อนหลังแข็ง หรือ จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง PACO รุ่น X201F หรือที่นิยมเรียกกันว่า จานทรายซ้อน ผ้าแดง เป็นผ้าที่ใช้งานได้ดีมากในงานโลหะที่...

 • จานทรายซ้อนหลังแข็ง jnac รุ่น KA563
  จานทรายซ้อนหลังแข็ง jnac รุ่น KA563 จานทรายซ้อนหลังแข็งหรือจานทรายเรียงซ้อนหลังแข็งjnac รุ่น KA563หรือที่นิยมเรียกกันว่า จานทรายซ้อน ผ้าฟ้า เป็นผ้าที่ใช้งานได้ดีมากในงานโลหะที่เป็น...

 • จานทรายซ้อนหลังแข็ง jnac รุ่น XA911F
  จานทรายซ้อนหลังแข็ง JSA รุ่น XA911F จานทรายซ้อนหลังแข็ง หรือ จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง รุ่น XA911 หรือที่นิยมเรียกกันว่า จานทรายซ้อน ผ้าดำ เป็นผ้าที่ใช้งานได้ดีมากในงานโลหะที่เป็น ส...

 • จานทรายซ้อนหลังแข็ง Boss รุ่น GXK51
  จานทรายซ้อนหลังแข็ง Boss รุ่น GXK51 จานทรายซ้อนหลังแข็ง หรือ จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง Boss รุ่น GXK51 หรือที่นิยมเรียกกันว่า จานทรายซ้อน ผ้าแดง เป็นผ้าที่ใช้งานได้ดีมากในงานโลหะที่...

 • จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง jnac รุ่น DOUBLE
  จานทรายซ้อนหลังแข็ง jnac รุ่น DOUBLE จานทรายซ้อนหลังแข็ง หรือ จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง รุ่น DOUBLE เพิ่มประสิทธิภาพในการขัดชิ้งงาน ด้วยการนำเม็ดทราย 2 แผ่นมาเรียงซ้อนกัน ทำให้ขัดงา...

 • จานทรายซ้อนหลังแข็ง จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง จานทราย จานทรายซ้อน ใบทรายซ้อน ผ้าดำ RIKEN - RMC รุ่น AX67F ญี่ปุ่น Japan
  จานทรายซ้อนหลังแข็ง Chaina รุ่น TO จานทรายซ้อนหลังแข็ง หรือ จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง Chaina รุ่น TO เป็นรุ่นนำ้เข้า เป็นผ้าที่ใช้งานได้ดีในงานไม้ อะลูมิเนียม เป็นผ้าคุณภาพน่าใช้ราค...

"จานทรายเรียงซ้อน" คืออะไร มีกี่ชนิด?
ตอบ..
         จานทรายเรียงซ้อนมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน อาทิเช่น จานทราย จานทรายซ้อน จานทรายเรียงซ้อน ผ้าทรายซ้อน ผ้าทรายเรียงซ้อน ใบขัดกระดาษทรายซ้อน แบบ หลังอ่อน แล้วแต่ผู้ใช้จะเรียก และ ผ้าที่ใช้ในการผลิตทรายซ้อนมีหลากหลาย และคุณภาพของจานทรายขึ้นอยู่กับคุณภาพของผ้าทรายที่นำมาผลิต

         ส่วนประกอบของผงขัดที่พบมากในผ้าทรายมีองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง คือ
- อะลูมิเนียมออกไซด์ (aluminium oxide) หรืออะลูมินา (alumina) เป็นผงขัดที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากวัสดุมีสมบัติแข็งแต่เปราะ (friable) จึงเหมาะสำหรับการใช้เป็นผงขัดมาก เนื่องจากในขณะขัด เมื่อผงขัดเกิดการแตกหักออกมา รอยแตกที่เกิดใหม่จะมีความคม จึงสามารถคงประสิทธิภาพการขัดได้ดี (เมื่อเทียบกับผงขัดที่ทำจากวัสดุอื่น) ผงขัดอะลูมิเนียมออกไซด์ สามารถใช้เป็นผงขัดกระดาษทราย และแผ่นขัดสำหรับงานไม้และงานโลหะ
- ซิลิคอนคาร์ไบด์ (silicon carbide) ผงขัดที่ผลิตจากซิลิคอนคาร์ไบด์มีสมบัติเด่นทั้งในเรื่องความคมและความแข็ง จึงสามารถใช้กับวัสดุได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโลหะที่มีเนื้ออ่อน (ทองเหลือง อะลูมิเนียม) พลาสติก ชิ้นงานไฟเบอร์กลาส เซรามิก และไม้ ผงขัดซิลิคอนคาร์ไบด์นำมาใช้ในการผลิตกระดาษทรายน้ำ (wet and dry paper) ซึ่งสามารถใช้ขัดได้ทั้งการขัดเปียก (wet sanding) และขัดแห้ง
- อะลูมินา เซอร์โคเนีย (alumina - zirconia) เป็นโลหะผสมของอะลูมิเนียมออกไซด์กับเซอร์โคเนียมออกไซด์ (an aluminium oxide/zirconium oxide alloy) วัสดุมีสมบัติเด่นมากในเรื่องความแข็งและความคม จึงสามารถใช้กับโลหะเนื้อแข็งอย่างเหล็กกล้า และไทเทเนียมได้ดี

          นอกจากผ้าทรายซ้อนที่จะต้องพิจารณาแล้ว ยังมีเบอร์ (ความหยาบ/ละเอียด) ของผ้าทรายซ้อนอีกด้วย โดยจานทรายเรียงซ้อนตั้งแต่เบอร์40 จนถึงเบอร์ 400 เบอร์ 40 จะเป็นเบอร์ที่มีความหยาบของเม็ดทรายมากที่สุดและเม็ดทรายขัดมีขนาดใหญ่ เหมาะกับงานขัดที่พื้นผิวมีความสกปรกมาก โดยทั่วไปจะถูกนำไปใช้กับงานเหล็ก เช่น ขัดสนิมหรือการขัดแนวเชื่อม และ จานทรายเรียงซ้อน เบอร์ 400 จะมีความละเอียดของผิวกระดาษทรายมากขึ้นด้วย จึงใช้ได้ดีกับงานขัดที่ต้องการความสวยงามของผิวงาน เช่นงานไม้ งานเฟอร์นิเจอร์

จานทรายซ้อนหลังแข็ง,จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง,ทรายซ้อนหลังแข็ง,หลังแข็ง,จานทราย,ใบขัดกระดาษทราย