กระดาษทรายหลังกาว


 

กระดาษทรายกลมหลังกาว ( PSA Backing )
       กระดาษทรายกลมหลังกาว กระดาษทรายกลมหลังกาว มีหลายขนาด เช่น 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 12" สามารถสั่งปั๊มได้ตามที่ต้องการ ทั่งแบบ มีรู และไม่มีรู และมีหลากหลาย รุ่น เช่น SA331 CA331 C750 EA343 CA-11 CA-21 CC22F สามรถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบแป้นรองกระดาษทรายหลังกาว มีหลายยี่ห้อ อาทิ DEERFOS HORSE PACO TOA HANKO MIRKA RMC 

 
แบบและขนาดที่ทางเรามีผลิต
 

 • กระดาษทรายกลมหลังกาว Klingspor รุ่น PS36
  กระดาษทรายกลมหลังกาว รุ่น PS36 กระดาษทรายกลมหลังกาว รุ่น PS36 KLINGSPOR มีหลายขนาด เช่น 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 12" และแบบอื่นๆ สามารถสั่งปั๊มได้ตามที่ต้องการ ทั่งแบบ มีรู และไ...

 • กระดาษทรายกลมหลังกาว Deerfos รุ่น SA331
  กระดาษทรายกลมหลังกาว รุ่น SA331 กระดาษทรายกลมหลังกาว รุ่น SA331 DEERFOS มีหลายขนาด เช่น 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 12" และแบบอื่นๆ สามารถสั่งปั๊มได้ตามที่ต้องการ ทั่งแบบ มีรู แล...

 • กระดาษทรายกลมหลังกาว DEERFOS รุ่น CA331
  กระดาษทรายกลมหลังกาว รุ่น CA331 กระดาษทรายกลมหลังกาว รุ่น CA331 DEERFOS มีหลายขนาด เช่น 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 12" และแบบอื่นๆ สามารถสั่งปั๊มได้ตามที่ต้องการ ทั่งแบบ มีรู และไ...

 • กระดาษทรายกลมหลังกาว DEERFOS รุ่น EA343
  กระดาษทรายกลมหลังสักกาว รุ่น EA343 กระดาษทรายกลมหลังกาว รุ่น EA343 DEERFOS มีหลายขนาด เช่น 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 12" และแบบอื่นๆ สามารถสั่งปั๊มได้ตามที่ต้องการ ทั่งแบบ มีรู แ...

 • กระดาษทรายกลมหลังกาว TOA Extra Plus
  กระดาษทรายกลมหลังกาว TOA Extra Plus กระดาษทรายกลมหลังกาว TOA ExtraPlusมีหลายขนาด เช่น 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 12" และแบบอื่นๆ สามารถสั่งปั๊มได้ตามที่ต้องการ ทั่งแบบ มีรู และ...

 • กระดาษทรายกลมหลังกาว TOA D-Cut
  กระดาษทรายกลมหลังกาว TOA D-Cut กระดาษทรายกลมหลังกาวTOA D-Cutมีหลายขนาด เช่น 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 12" และแบบอื่นๆ สามารถสั่งปั๊มได้ตามที่ต้องการ ทั่งแบบ มีรู และไม่มีรู สาม...

 • กระดาษทรายกลมหลังกาว Noton รุ่น A275
  กระดาษทรายกลมหลังกาว Noton รุ่น A275 กระดาษทรายกลมหลังกาว Noton รุ่น A275มีหลายขนาด เช่น 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 12" และแบบอื่นๆ สามารถสั่งปั๊มได้ตามที่ต้องการ ทั่งแบบ มีรู และ...

 • กระดาษทรายกลมหลังกาว HORES รุ่น CA-21
  กระดาษทรายกลมหลังกาว รุ่น CC22F กระดาษทรายกลมหลังกาว รุ่น CC22FHORSE มีหลายขนาด เช่น 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 12" และแบบอื่นๆ สามารถสั่งปั๊มได้ตามที่ต้องการ ทั่งแบบ มีรู และไม่ม...

กระดาษทรายหลังสักหลาด