ผ้าทรายสายพาน SANDING BELT

  

 

ผ้าทรายสายพาน SANDING BELT
    * ผ้าทรายสายพาน เหมาะสำหรับงานขัด ปรับสภาพผิว เตรียมผิว ลบคม ใช้กับเครื่องขัดสายพานแนวราบ
    * ผ้าทรายสายพาน เหมาะสำหรับงานขึ้นรูป ใช้ได้ทั้งงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ งานขัดเหล็ก และงานขัดอลูมิเนียม งานขัดโลหะ พลาสติก 

    * ผ้าทรายสายพาน แบบเม็ดทรายอลูมินั่ม ออกไซด์ (AO) อายุการใช้งานนานกว่าผ้าทรายทั่วไป รอยต่อผ้าทรายแข็ง ปลอดภัย มีให้เลือกหลายเบอร์ หลายขนาด 
    * ผ้าทรายสายพาน แบบเม็ดทราย Zirconia เหมาะสำหรับงานขัดสเตนเลส ขัดเหล็ก คม กินงานเร็ว ประหยัดเวลาในการขัดงาน 
อายุการใช้งานนานกว่าผ้าทรายทั่วไป

ผ้าทรายสายพานเรามีหลายขนาด อาทิเช่น
    - ขนาด 10x330 mm.     - ขนาด 20x520 mm.
    - ขนาด 4" x 24"           - ขนาด 4" x 36"
    - ขนาด 4" x 48"           - ขนาด 6" x 48"
    - ขนาด 2" x 96"           - ขนาด 6" x 270"
   

 

รับจ้างทำ...ผ้าทรายสายพาน ตามขนาดที่ท่านต้องการ 
ผ้าทรายสายพาน,สายพานผ้าทราย,กระดาษทรายสายพาน,SANDING BELT,PACO X201F, PACO Y966N,DEERFOS PZ528,Metaltech TZ673,BUFFALO X871K,BUFFALO X1281BN, 

 • ผ้าทรายสายพาน Size : 4นิ้ว x 48นิ้ว (บากท่อ)
  ผ้าทรายสายพาน size : 4" x 48" (บากท่อ)SANDING BELT Size : 4" x 48" (Z/A) สายพานบาก ผลิตจากเม็ดทราย Z/A คุณภาพสูง เพื่อให้การใช้งานที่ต้องการความคมสูงพิเศษ สามารถขัดชิ้นงานได้รวดเ...

 • ผ้าทรายสายพาน Size : 4
  ผ้าทรายสายพาน Size : 4"x24" ผ้าทรายสายพาน ขนาด 4"x24" เป็นผ้าทรายที่มีความนิยมมาก ใช้กับเครื่องขัดสายพานแนวราบ แบบมือจับเหมาะสำหรับงานขัด ปรับสภาพผิว เตรียมผิว ลบคมใช้ได้ทั้งงาน...

 • ผ้าทรายสายพาน Size : 2 นิ้ว
  ผ้าทรายสายพาน Size : 2" ผ้าทรายสายพาน ขนาด 2" เป็นผ้าทรายที่มีความนิยม ใช้กับเครื่องขัดสายพานแนวราบ แบบมือจับเหมาะสำหรับงานขัด ปรับสภาพผิว เตรียมผิว ลบคมใช้ได้ทั้งงานเฟอร์นิเจอร...

 • ผ้าทรายสายพาน Size : 20mmx520mm
  ผ้าทรายสายพาน Size : 20mmx520mm ผ้าทรายสายพาน ขนาด 20mmx520mm เป็นผ้าทรายที่มีความนิยมสูง สามารถขัดตามซอกชิ้นงานที่มีขนาดเล็กได้ดี ใช้กับเครื่องขัดสายพานแนวราบ แบบ มือจับเหมาะสำ...

 • ผ้าทรายสายพาน Size : 10mmx330mm
  ผ้าทรายสายพาน Size : 10 mm x 330 mm ผ้าทรายสายพาน ขนาด 10mmx330mm เป็นผ้าทรายที่มีความนิยมสูง สามารถขัดตามซอกชิ้นงานที่มีขนาดเล็กได้ดีเยี่ยม ใช้กับเครื่องขัดสายพานแนวราบ แบบ มือ...


วิธีเลือกใช้งานผ้าทรายสายพาน และ ชนิดของผ้าทรายสายพาน

          ผ้าทรายสายพานเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นสำหรับงานขัดหรือเตรียมผิววัสดุต่างๆ เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก แก้ว เป็นต้น ผ้าทรายสายพานมีให้เลือกหลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกัน การเลือกใช้งานผ้าทรายสายพานให้เหมาะสมกับงานจึงมีความสำคัญ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

 วิธีเลือกใช้งานผ้าทรายสายพาน
ในการเลือกใช้งานผ้าทรายสายพาน ควรพิจารณาปัจจัยสำคัญ ดังนี้      

 • ความหยาบของผ้าทราย ผ้าทรายสายพานมีเบอร์ตั้งแต่ 24 ไปจนถึง 2000 โดยเบอร์น้อยจะมีความหยาบมาก เบอร์มากจะมีความละเอียดมาก การเลือกความหยาบของผ้าทรายให้เหมาะสมกับงาน จะช่วยให้งานขัดมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
 • ชนิดของวัสดุที่จะขัด ผ้าทรายสายพานมีให้เลือกหลายชนิด สำหรับงานขัดไม้ ควรใช้ผ้าทรายสายพานที่ทำจากเม็ดทรายอะลูมิเนียมออกไซด์ (AO) สำหรับงานขัดโลหะ ควรใช้ผ้าทรายสายพานที่ทำจากเม็ดทรายซิลิกา หรือเม็ดทรายเซอร์โคเนีย สำหรับงานขัดพลาสติก ควรใช้ผ้าทรายสายพานที่ทำจากเม็ดทรายซิลิกาอะลูมินา
 • ขนาดของผ้าทราย ผ้าทรายสายพานมีให้เลือกหลายขนาด การเลือกขนาดของผ้าทรายให้เหมาะสมกับเครื่องขัด จะช่วยให้งานขัดมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 ชนิดของผ้าทรายสายพาน

ผ้าทรายสายพานแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ คือ 

 • ผ้าทรายสายพานแบบเม็ดทราย ผ้าทรายสายพานชนิดนี้ทำจากผ้าแคนวาสหรือผ้าทอสังเคราะห์ เคลือบด้วยเม็ดทรายที่มีความแข็งและคม เหมาะสำหรับงานขัดลบคม ขัดแต่งผิว ขัดเงา
 • ผ้าทรายสายพานแบบแผ่นขัด ผ้าทรายสายพานชนิดนี้ทำจากแผ่นขัดที่ทำจากวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ หนัง ยาง เป็นต้น เคลือบด้วยเม็ดทรายที่มีความนุ่ม เหมาะสำหรับงานขัดแบบละเอียด ขัดเงา

 ตัวอย่างการใช้ผ้าทรายสายพาน 

 • งานขัดไม้ ใช้ผ้าทรายสายพานเบอร์ 40-60 ขัดลบคมไม้ ใช้ผ้าทรายสายพานเบอร์ 80-120 ขัดแต่งผิวไม้ ใช้ผ้าทรายสายพานเบอร์ 150-240 ขัดเงาไม้
 • งานขัดโลหะ ใช้ผ้าทรายสายพานเบอร์ 24-60 ขัดลบคมโลหะ ใช้ผ้าทรายสายพานเบอร์ 80-120 ขัดแต่งผิวโลหะ ใช้ผ้าทรายสายพานเบอร์ 150-240 ขัดเงาโลหะ
 • งานขัดพลาสติก ใช้ผ้าทรายสายพานเบอร์ 100-120 ขัดลบคมพลาสติก ใช้ผ้าทรายสายพานเบอร์ 150-240 ขัดเงาพลาสติก
 • งานขัดพลาสติก ใช้ผ้าทรายสายพานเบอร์ 100-120 ขัดลบคมพลาสติก ใช้ผ้าทรายสายพานเบอร์ 150-240 ขัดเงาพลาสติก

 
          ผ้าทรายสายพานเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นสำหรับงานขัดหรือเตรียมผิววัสดุต่างๆ การเลือกใช้งานผ้าทรายสายพานให้เหมาะสมกับงาน จะช่วยให้ได้งานที่มีคุณภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย ควรพิจารณาปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้งานผ้าทรายสายพาน ได้แก่ ความหยาบของผ้าทราย ชนิดของวัสดุที่จะขัด และขนาดของผ้าทราย