ลูกขัดสก๊อตไบร์ทสีเทา ลูกขัดใยสังเคราะห์สีเทา


 

ลูกขัดสก๊อตไบร์ทสีเทา ลูกขัดใยสังเคราะห์เทา 
Fiber Polishing Wheel

   ลูกขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Fiber Polishing Wheel เรียกได้หลายชื่อ เช่น ลูกขัดสก๊อตไบร์ทเทา ลูกขัดสก๊อตไบร์ท ลูกขัดสก๊อตไบร์ทเทา สก๊อตไบร์ท Scotch brite ใยขัดสังเคราะห์สีเทา ล้อใยขัดสังเคราะห์สีเทา ลูกขัดใยขัดสังเคราะห์สีเทา เป็นสก๊อตไบร์ทสีเทาอัดแน่น ใชัขัดทำความสะอาดผิวโลหะ หรือ ใช้ปรับแต่งผิวโลหะทำให้ผิวโลหะสะอาด และไม่กินเนื้องานมากเกินไป ล้อสก๊อตไบร์ทมีความอัดแน่นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเบอร์ที่เลือกใช้

คุณสมบัติ  :
   * ทำจากใยสก๊อตไบร์ท จะมีลักษณะหยาบมาก
   * เป็นสก๊อตไบร์ทสีเทาอัดแน่น 
   * มีหลายขนาด หลายเกรด เพื่อตอบสนองทุกงานขัดทำความสะอาด ลบคม และสร้างผิวชิ้นงานที่สวยงาม
การใช้งาน  :
   * ใช้สำหรับขัดเจียร์ เหล็ก โลหะ ขัดสนิม ลบรอยเชื่อมเหล็ก ลบครีบ ลบคม ขัดทำความสะอาด ขัดตกแต่งผิว 
   * ใช้ปรับแต่งผิวโลหะทำให้ผิวโลหะสะอาด และไม่กินเนื้องานมากเกินไป

 รับสั่งผลิต...ล้อสก๊อตไบร์ทเทาตาม Spec ของลูกค้า 

 

 

ล้อสก๊อตไบร์ท,ล้อสก๊อตไบร์ทเทา,ลูกขัดสก๊อตไบร์ท,ลูกขัดสก๊อตไบร์ทเทา,สก๊อตไบร์ท,Scotch brite,ใยขัดสังเคราะห์สีเทา