ผ้าทรายม้วน RMC รุ่น AX67F

ผ้าทรายม้วน RIKEN RMC รุ่น AX67F
      ผ้าทรายม้วน RIKEN RMC รุ่น AX67F ชนิดเม็ดทรายสีดำ สัญชาติญี่ปุ่น ชนิดเม็ดทราย Aluminium Oxide เป็นนวัตกรรมการผลิตเพื่อให้มีอายุในการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เม็ดทรายมีความคม และ คงทนไม่สึกเร็ว สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย อทิเช่น มาผลิตเป็นจานทรายเรียงซ้อน ล้อทราย ล้อทรายแกน ผ้าทรายสายพาน เป็นต้น

ผ้าทราย ผ้าทรายม้วน