ผ้าทรายม้วน JSA รุ่น XA911

ผ้าทรายม้วน JAS รุ่น XA911
    ผ้าทรายม้วน JAS รุ่น AX911 ชนิดเม็ดทรายสีดำ สัญชาติจีนคุณภาพดีเยี่ยม ชนิดเม็ดทราย Aluminium Oxide เป็นนวัตกรรมการผลิตเพื่อให้มีอายุในการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เม็ดทรายมีความคม และ คงทนไม่สึกเร็ว สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย อทิเช่น มาผลิตเป็นจานทรายเรียงซ้อน ล้อทราย ล้อทรายแกน ผ้าทรายสายพาน เป็นต้น

Features:
1.Stiff cloth backing with high strength, not easy break.
2.Better moisture resistance, good for wet use. 
3.Cutting sharply owing to high temperature treated A/0 grain, making good polishing performance.
4.Excellent shock resistance, so can work in the situation of high pressure.
5.Longer service life with a long product life cycle, so cost reduction.

ผ้าทราย ผ้าทรายม้วน