ผ้าทรายม้วน DEERFOS รุ่น AX167

ผ้าทรายม้วน DEERFOS รุ่น XA167
      ผ้าทรายม้วน DEERFOS รุ่น XA167 ชนิดเม็ดทรายสีแดง จากประเทศเกหลี ชนิดเม็ดทราย Aluminium Oxide เป็นนวัตกรรมการผลิตเพื่อให้มีอายุในการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เม็ดทรายมีความคม และ คงทนไม่สึกเร็ว สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย อทิเช่น มาผลิตเป็นจานทรายเรียงซ้อน ล้อทราย ล้อทรายแกน ผ้าทรายสายพาน เป็นต้น

ผ้าทราย ผ้าทรายม้วน