ม้วนใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีแดง #400

[2020002621] ม้วนใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีแดง #400

    ใยัขัดสกก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite สำหรับงานอุตสาหกรรม ตั่งแต่ขัดหยาบถึงขัดละเอียด คุณภาพสูง สามารถขัดมือ หรือใช้กับแฮนด์บล๊อก ขัดลบรอย ขัดทำความสะอาด บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ และพลาสติกเส้นใยมีความเหนียวแน่น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกได้ดีตามลัดษณะรูปทรงของชิ้นงาน 

 

ใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท Non Woven Scotch brite