ม้วนใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีเทา #600

[2020002623] ม้วนใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท สีเทา #600

    ใยัขัดสกก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite สำหรับงานอุตสาหกรรม ตั่งแต่ขัดหยาบถึงขัดละเอียด คุณภาพสูง สามารถขัดมือ หรือใช้กับแฮนด์บล๊อก ขัดลบรอย ขัดทำความสะอาด บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ และพลาสติกเส้นใยมีความเหนียวแน่น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกได้ดีตามลัดษณะรูปทรงของชิ้นงาน   

 

 

ใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท Non Woven Scotch brite