ผ้าทรายม้วน PACO รุ่น KA358

ผ้าทรายม้วน PACO รุ่น KA358
      ผ้าทรายม้วน HORSE รุ่น KA358 ชนิดเม็ดทรายสีแดง ชนิดเม็ดทราย Aluminium Oxide เป็นนวัตกรรมการผลิต ใหม่เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาว ขึ้น เม็ดทรายไม่สึกเร็ว และยังคงความคมของเม็ดทรายอยู่ แม้ว่าจะผ่านการใช้งานที่ยาวนาน 

ผ้าทราย ผ้าทรายม้วน