แผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีเขียว #240

[2020002873]แผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีเขียว #240

    ใยัขัดสกก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite สำหรับงานอุตสาหกรรม ตั่งแต่ขัดหยาบถึงขัดละเอียด คุณภาพสูง สามารถขัดมือ หรือใช้กับแฮนด์บล๊อก ขัดลบรอย ขัดทำความสะอาด บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ และพลาสติกเส้นใยมีความเหนียวแน่น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกได้ดีตามลัดษณะรูปทรงของชิ้นงาน   

 

 

ใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท Non Woven Scotch brite