การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้หินเจียร

การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้หินเจียร


1. การตรวจสอบหินเจียรก่อนใช้งาน
โดยเคาะรอบๆหินเจียรเบาๆด้วยไม้แข็งแล้วฟังเสียง หากมีเสียงก้องคล้ายเสียงเคาะเหล็ก แสดงว่าหินเจียรไม่มีรอยแตกร้าว แต่ถ้าเสียงไม่ก้องอาจเกิดจากรอยแตกร้าว
2. การประกอบหินเจียรเข้ากับหน้าจานของเครื่อง
- ควรยึดจานด้านในให้แน่นโดยใช้ลิ่มช่วยในการยึดและหน้าจานจะต้องร่วมศูนย์กับเพลา (Spindle) ของเครื่อง
- เส้นผ่าศูนย์กลางของรูกลางของหินเจียรควรโตกว่าเพลาเล็กน้อย
- กรณีหน้าจานโตมากๆควมมส่วนเว้าของหน้าจานด้วนที่ประกบกับหิน
- ส่วนของหน้าจานที่สัมผัสกับหินเจียรควรเสริมด้วยกระดาษหรือแผ่นยางบางๆ
- ขนาดของหน้าจานทั้งสองข้างควรมีขนาดเท่ากัน
3. การถ่วงหิน (Balancing)
ถ้าหินที่มีขนาดโตควรทำการถ่วงหิน (Balancing) หินเจียรก่อนทุกครั้ง
4. ทดสอบการหมุน หลังจากประกอบหินเจียรเข้ากับเครื่อง ก่อนทำการเจียรชิ้นงานควรทดสอบการหมุนของหินเจียรที่ความเร็วรอบปกติประมาณ 3 นาที และไม่ควรยืนตรงหน้าหินเจียรที่กำลังหมุน
5. การเก็บรักษา ควรเก็บรักษาหินเจียรไว้ในที่ ที่ไม่โดน น้ำมัน น้ำ ฝุ่นละออง และไม่ควรให้หินเจียรสัมผัสโดยตรงกับความร้อน

ข้อห้ามในการใช้งานหินเจียร
- ห้ามเปลี่ยนแปลงรอบหมุนของมอเตอร์โดย ปราศจากคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้ผลิต
- ห้ามเค้นหินเมื่อมอเตอร์ช้าหรือชิ้นงานร้อนเกินไป และ ห้ามกดหน้าหินแรงๆ โดยเด็ดขาด
- ห้ามแก้ไขรูในหรือพยายามดันแรงๆเพื่อสวมหินเจียรเข้าไปที่เพลา
- การใช้หินเจียรที่ผิดวิธีอาจทำให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรง

ใบเจียร ใบตัด GRINDING AND CUTTING DISC