ผ้าทรายสายพาน Size : 2 นิ้ว

ผ้าทรายสายพาน Size : 2"
         ผ้าทรายสายพาน ขนาด 2" เป็นผ้าทรายที่มีความนิยม  ใช้กับเครื่องขัดสายพานแนวราบ แบบมือจับ เหมาะสำหรับงานขัด ปรับสภาพผิว เตรียมผิว ลบคม ใช้ได้ทั้งงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ งานขัดเหล็ก และงานขัดอลูมิเนียม งานขัดโลหะ พลาสติก มีให้เลือกใช้ 2 แบบ

    1. ผ้าทรายสายพาน ขนาด 2" แบบเม็ดทรายอลูมินั่ม ออกไซด์ (AO) อายุการใช้งานนานกว่าผ้าทรายทั่วไป รอยต่อผ้าทรายแข็ง ปลอดภัย มีให้เลือกหลายเบอร์ หลายขนาด 
    2. ผ้าทรายสายพาน ขนาด 2" แบบเม็ดทราย Zirconia เหมาะสำหรับงานขัดสเตนเลส ขัดเหล็ก คม กินงานเร็ว ประหยัดเวลาในการขัดงาน อายุการใช้งานนานกว่าผ้าทรายทั่วไป

*แบบผ้าทรายสายพาน ขนาด 2" ที่นิยม มีดั้งนี้
     - ผ้าทรายสายพาน ขนาด 2"x27"
     - ผ้าทรายสายพาน ขนาด 2"x36"
     - ผ้าทรายสายพาน ขนาด 2"x72"
     - ผ้าทรายสายพาน ขนาด 2"x96"

** ผ้าทรายที่นิยมนำมาผลิตเป็น ผ้าทรายสายพาน ขนาด 2" จะมี PACO X201F, PACO Y966N,DEERFOS PZ528,Metaltech TZ673,BUFFALO X871K,BUFFALO X1281BN, **

ผ้าทรายสายพาน SANDING BELT

ผ้าทรายสายพาน ขนาด 2" จะมี PACO X201F, PACO Y966N,DEERFOS PZ528,Metaltech TZ673,BUFFALO X871K,BUFFALO X1281BN,2"x27",2"x36"2"x72",2"x96"