จานขัดสก๊อตไบร์ท Non Woven Disc


จานขัดสก๊อตไบร์ท Non Woven Disc

        ผลิตภัณฑ์จานขัดสก็อตไบร์ทชนิดไม่ทอประกอบด้วยเส้นใยพิเศษสำหรับการขัด มีโครงสร้างตาข่ายสามมิติแบบเปิด ที่มีเอกลักษณ์ ไนล่อน Hotshine มีโครงสร้างพิเศษดังต่อไปนี้
         1. ที่มีความยืดหยุ่นควบคุมการตัดเนื้องานได้ดีเยี่ยม สามารถป้องกันพื้นผิวของชิ้นงานโดยไม่ทำให้ผิวงานเสียหาย
         2. ลับคมอยู่เสมอ เส้นใยจะสึกกร่อนในกระบวนการขัดอย่างต่อเนื่อง คมตัดใหม่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงให้คุณภาพที่สม่ำเสมอสำหรับผิวชิ้นงาน
         3. ตัดเย็น โครงสร้างสามมิติแบบเปิด สามารถกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีการเปลี่ยนรูป และการตกค้างของกาว
        4. การขัดที่ดีเยี่ยมทำให้ผลการงานเป็นเนื้อเดียวกันมันวาวและสวยงาม
        5. ความทนทานสูง กระบวนการพิเศษสำหรับการผลิตของเส้นใย เราใช้กาวที่มีคุณภาพสูง และที่สุด ทำให้ทนต่อแรงเสียดทานสูง หรือ อุณหภูมิสูงได้เป็นอย่างดี
        6. ป้องกันการอุดตัน น้ำมันและกันน้ำได้  


 • จานขัดสก๊อตไบร์ทผสมผ้าทราย_สีเขียว
  จานขัดสก๊อตไบร์ทผสมผ้าทราย_สีเขียว ผลิตภัณฑ์จานขัดสก็อตไบร์ทชนิดไม่ทอประกอบด้วยเส้นใยพิเศษสำหรับการขัด มีโครงสร้างตาข่ายสามมิติแบบเปิด ที่มีเอกลักษณ์ ไนล่อน Hotshine มีโครงสร้าง...

 • จานขัดสก๊อตไบร์ทผสมผ้าทราย_สีแดง
  จานขัดสก๊อตไบร์ทผสมผ้าทราย_สีแดง ผลิตภัณฑ์จานขัดสก็อตไบร์ทชนิดไม่ทอประกอบด้วยเส้นใยพิเศษสำหรับการขัด มีโครงสร้างตาข่ายสามมิติแบบเปิด ที่มีเอกลักษณ์ ไนล่อน Hotshine มีโครงสร้างพิ...

 • จานขัดสก๊อตไบร์ทเขียวล้วน
  จานขัดสก๊อตไบร์ทเขียวล้วน ผลิตภัณฑ์จานขัดสก็อตไบร์ทชนิดไม่ทอประกอบด้วยเส้นใยพิเศษสำหรับการขัด มีโครงสร้างตาข่ายสามมิติแบบเปิด ที่มีเอกลักษณ์ ไนล่อน Hotshine มีโครงสร้างพิเศษดัง...

 • จานขัดสก๊อตไบร์ทแดงล้วน
  จานขัดสก๊อตไบร์ทแดงล้วน ผลิตภัณฑ์จานขัดสก็อตไบร์ทชนิดไม่ทอประกอบด้วยเส้นใยพิเศษสำหรับการขัด มีโครงสร้างตาข่ายสามมิติแบบเปิด ที่มีเอกลักษณ์ ไนล่อน Hotshine มีโครงสร้างพิเศษดังต่...