หัวเจียรคาร์ไบด์ Carbide Burrs แกน 3-6 mm.

หัวเจียรคาร์ไบด์ Carbide Burrs
      หัวเจียรคาร์ไบด์ ดอกเจียรคาร์ไบด์ ขนาดแกน 3มม. และ 6มม. รูปร่างต่างๆสำหรับการเจียรงานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรลมและไฟฟ้า

Uses:
     Cleaning trimming,veining and weld joint of casting, forging and weldment.v Finishing all kinds of metal molds.Impeller passage of finishing processing.A variety of mechanical parts chamfer,round and groove rocessing.Inner hole surface of machinery parts finishing.The process of various metal and nonmetal sculpture.

หัวเจียรเพชร หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรยาง