หัวเจียรเพชร ปลายแหลม Diamond Taper Points

หัวเจียรเพชร ปลายแหลม Diamond Taper Points
        หัวเจียรเพชร ปลายแหลม ก้าน 3 มม. และ 6 มม. หัวเจียรเพชร ใช้เจียรแม่พิมพ์และโลหะชุบแข็ง หัวเจียรเพชร ใช้เจียรแม่พิมพ์และโลหะชุบแข็ง หนาทนทาน, ความแข็งแรงสูงทำจากเพชรสังเคราะห์และความแข็งแรงสูง โลหะผสมความแข็งวัสดุ,ซึ่งทนทาน

Description : 
    * Suitable for fine detail work, cutting, engraving, carving, finishing, jade grinding and mold repair.
    * Ideal grinding tool for jade, ceramic, glass, wood, precious stone and other abrasive materials.
    * Can be installed on the electronic grinder, engraving machines, hanging mill and hand electric drill.

หัวเจียรเพชร หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรยาง