หัวเพชร และ CBN เจียรรูใน Diamond & CBN Internal Points

หัวเพชร และ CBN เจียรรูใน Diamond & CBN Internal Points

        หัวเพชร และ CBN สำหรับเจียร รูในขนาดเล็กที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง เช่น การเจียร Jig แม่พิมพ์ และรูคุมค่า เป็นต้น สามารถสั่งทำ พิเศษตามที่ต้องการได้

        Diamond Mounted Points are used for various granite, marble, jig, internal grinding and precision grinding of small holes in carbides, glass, ceramics, sapphire and many of the tough, super alloys and different hard crisp nonmetal materials.

        CBN Mounted Points are used for small diameter hole machining, dressing, high speed precision grinding and internal grinding of high speed steels, high carbon, high chrome steels, tool & die steels.

เพชร และ CBN เจียรรูใน

Diamond & CBN Internal Points
แกนเพชร และ CBN สำหรับเจียรรูในขนาดเล็กที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง และ การเจียรจิ็ก สามารถสั่งทำพิเศษเป็นขนาดที่ต้องการได้ 

Vitrified CBN เจียรรูใน

Vitrified CBN Internal Points
แกน Vitrified CBN เจียรรูในแกน 3มม. และ 6มม. สำหรับเจียรรูในโลหะชุบแข็ง

Resinoid CBN เจียรรูใน

Resinoid CBN Internal Points
แกน Resinoid CBN เจียรรูในแกน 3มม. และ 6มม. สำหรับเจียรรูในโลหะชุบแข็ง


หัวเจียรเพชร หัวเจียรคาร์ไบด์ หัวเจียรยาง