ตะไบเพชร ขนาดเล็ก Diamond Needle Files

ตะไบเพชร ขนาดเล็ก Diamond Needle Files

ตะไบเพชรขนาดเล็ก สำหรับการขัดชิ้นงานขนาดเล็กหรือในร่องแคบ สามารถนำไปใช้กับเครื่องขัด หรือขัดด้วยมือ

     - PF-10: ตะไบเพชร รุ่นมาตราฐาน
     - PF-10L: ตะไบเพชร ระยะโค้ตติ้งยาวพิเศษ 70มม.
     - PF-70: ตะไบเพชร รุ่นบางพิเศษ เหมาะสำหรับการขัดร่องแคบ
     - PFL-10: ตะไบเพชร รุ่นก้านจับชุบ PVC สำหรับการขัดด้วยมือ
     - PF-20: ตะไบเพชร ขนาดใหญ่กว่า PF-10
     - PF-30: ตะไบเพชร ขนาดใหญ่กว่า PF-10 แต่เล็กกว่า PF-20

Features:
        Metal flat file, with the Mold decoration handle, these files are comfortable for handling.they fit well in his large hands and are easy to clean.Great for Filing and Shaping Glass, Ceramics, Rocks, Carbide, Metal Etc.Applies to: Commonly applied to metal, woodworking, arts and crafts and glass and marble work. 

 

 

 

ตะไบเพชร Diamond Files