ตะไบเพชร เทเปอร์ Diamond Tapered Hand Files

ตะไบเพชร เทเปอร์ Diamond Tapered Hand Files
ตะไบเพชร มีเทเปอร์ สำหรับขัดด้วยมือ
PTF-100: ตะไบเพชร ด้ามจับชุบ PVC ละเอียดสูงสุด #600
CF-400: ตะไบเพชร ทรงแบนด้ามเหลี่ยม
IF-500: ตะไบเพชร ขนาดใหญ่
CF-500: ตะไบเพชร ทรงแบนด้ามเหลี่ยมชุบ PVC

Features:
        Metal flat file, with the Mold decoration handle, these files are comfortable for handling.they fit well in his large hands and are easy to clean.Great for Filing and Shaping Glass, Ceramics, Rocks, Carbide, Metal Etc.Applies to: Commonly applied to metal, woodworking, arts and crafts and glass and marble work.

ตะไบเพชร Diamond Files