ผ้าทรายสายพาน Size : 4นิ้ว x 48นิ้ว (บากท่อ)

ผ้าทรายสายพาน size : 4" x 48" (บากท่อ) SANDING BELT Size : 4" x 48" (Z/A)
       สายพานบาก ผลิตจากเม็ดทราย Z/A คุณภาพสูง เพื่อให้การใช้งานที่ต้องการความคมสูงพิเศษ สามารถขัดชิ้นงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการขัดประหยัดเวลา รอยต่อใช้เทปอย่างดี เทคโนโลยีสูง ทำให้คงทนไม่ฉีกขาดง่าย เหมาะสำหรับการบากท่อ โลหะต่างๆ เช่น เหล็ก, สแตนเลส และ อลูมิเนียมใช้งานร่วมกับเครื่องบากท่อ เพื่อต่อท่อในแนวฉาก หรือ มุนเฉียง สายพานบากได้คม ทำให้ประกอบชิ้นงานได้สนิท

มีหลายแบบ ให้เลือก

   - ผ้าทรายสายพาน size:4"x48" #36 (บากท่อ)  DEERFOS BORA6 สีม่วง Zirconia Aluminium Oxide
   - ผ้าทรายสายพาน size:4"x48" #36 (บากท่อ)  DEERFOS PS999+ สีแดง Zirconia Supersized Ceramic
   - ผ้าทรายสายพาน size:4"x48" #36 (บากท่อ)  KlingSpor CS409Y สีเขียว Zirconia Aluminium Oxide
   - ผ้าทรายสายพาน size:4"x48" #36 (บากท่อ)  PACO Y966N สีฟ้า Zirconia Aluminium Oxide
   - ผ้าทรายสายพาน size:4"x48" #36 (บากท่อ)  VSM KX880Y สีแดง Zirconia Aluminium Oxide

ผ้าทรายสายพาน SANDING BELT