หินขัด Boride AM-2 All-Around Stone

หินขัด Boride AM-2
Boride AM-2 All-Around Stone
        หินขัดแม่พิมพ์อลูมิน่า ขัดโลหะ Boride AM-2 สำหรับการขัดขึ้นเงาโลหะแบบอเนกประสงค์ทั่วไป สามารถนำไปใช้กับงานได้หลากหลาย หินขัดยี่ห้อ Boride จากสหรัฐอเมริกา สามารถจำหน่ายเป็นชิ้น หรือ ยกกล่อง จำนวนต่อกล่องตามตารางหัวข้อ (pcs/box) ราคาซื้อหิน Boride ยกกล่องถูกกว่า และไปพร้อมกล่องสินค้า


หินขัด โมลด์ Polishing Stones